Wesley ParentsNext (Vietnamese)

Wesley ParentsNext là một chương trình miễn phí, nhằm giúp các bậc phụ huynh tái kiến tạo mối liên lạc với Cộng Đồng Địa Phương và thiết kế một mạng lưới hổ trợ. Wesley Mission nhận thức rằng từng bậc phụ-huynh hay mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh biến đổi khác nhau, và đòi hỏi những nhu cầu cá biệt. Westley ParentsNext làm việc với quý vị để tìm ra những mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, cũng như những sự yểm trợ mà quý vị cần thiết để cuối cùng, sẽ tìm được những việc làm trong tương lai cho quý vị khi con cái quý vị đến tuổi đi học.

Hãy tìm lại các sức mạnh và niềm đam mê của mình, và tìm ra các cơ hội nào có sẵn cho quý vị.

Làm thế nào để Chương Trình ParentsNext có thể giúp quý vị:

 • Xây dựng sự tự tin
 • Nối kết và phát triển tình thân hữu và mối liên hệ trong Cộng Đồng địa phương
 • Đăng nhập sự yểm trợ về sức khoẻ tâm thần và các dịch vụ cố vấn tâm lý
 • Ghi danh và tham dự các khoá học về giáo dục và đào tạo
 • Nối kết và đăng nhập với các dịch vụ địa phương để đáp ứng các nhu cầu cho cá nhân về tài chính, hay nhu cầu cho các phụ huynh hay gia đình.

Để giúp các phụ huynh duy trì với sự tiến bộ của mình, đội ngũ Chương Trình ParentsNext sẽ: 

 • Nói chuyện vói các phụ huynh thường xuyên, trực tiếp, qua điện thoại hay thư tín 
 • yểm trợ các phụ huynh để cùng tham dự các buổi hẹn, thực tập và hoạt động nhóm  
 • tạo cho các phụ huynh sự linh động để thay đổi các hoạch định khi hoàn cảnh cá nhân thay đổi. 
 • xác định ra khi nào phụ huynh cần đăng nhập các dịch vụ khác để yểm trợ các mục tiêu của họ.

Các cơ hội để huấn luyện

Wesley ParentsNext sẽ thay đổi các chương trình huấn luyện và phát triển sao cho phù hợp với các nhu cầu đặc biệt của các tham dự viện. Các nhóm huấn luyện nhỏ của chúng tôi sẽ cống hiến các yểm trợ và hướng dẫn cho từng cá nhân và có thể bao gồm những đề tài như làm thế nào để chuẩn bị một tờ Sơ Yếu Lý Lịch, làm thế nào để viết một lá thư tìm việc và cải thiện kỹ năng khi dự phỏng vấn.
Cùng lúc với Học Viện Dạy Nghề Wesley, chúng tôi sẽ tổ chức các Khoá Học được cấp Chứng Chỉ theo từng cấp độ tại các Trụ Sở của chúng tôi cho các tham dự viên thích hợp kèm với dịch vụ giữ trẻ miễn phí tại chỗ.

Tư vấn Nghề Nghiệp

Các Tư Vấn viên đầy kinh nghiệm sẽ giúp đỡ tìm ra các lộ trình tìm việc dựa trên các mục tiêu làm việc ngắn hạn và dài hạn của các tham dự viên. Các người Tư Vấn sẽ gặp từng tham dự viên để thảo luận các mục tiêu, cơ hội và thách thức và nhận diện các điểm mạnh và kỹ năng có thể phát triển sau này và cung ứng các lời tư vấn thực dụng. Các Tư Vấn Viên sẽ nhận diện các cơ hội về học nghề và cung cấp các hướng dẫn liên hệ đến công việc để phát triển một đường hướng về giáo dục và tìm việc dựa trên từng nhu cầu cá nhân.

Nhóm yểm trợ

ParentsNext nối kết các tham dự viên theo một trình tự với các hoạt động thực dụng và mạng lưới yểm trợ trong cộng đồng điạ phương, để phát triển kỹ năng và thiết kế một mạng lưới về yểm trợ ngõ hầu có một vị thế tốt hơn để đạt được và duy trì việc tuyển dụng.                  .

Tôi cần phải làm gì để ký tên tham dự?

Để trở thành một Tham dự viên tích cực trong Chương Trình Wesley ParentsNext, quý vị cần phải:

 • có một hay nhiều con từ sáu tháng tuổi đến dưới sáu tuổi
 • không có việc làm được trả lương trong sáu tháng vừa qua
 • đang sống trong vùng Metropolitan Sydney, Central Coast, Hunter, Mid North Coast, North Coast.

Hãy gọi cho số Điện Thoại 1300 911 486 để tìm hiểu thêm chi tiết.

Metropolitan Sydney

Stay up to date with all things Wesley Mission

I would like to receive communications from Wesley Mission?